Ochrana osobních údajů

Vaše soukromí je pro nás důležité. Toto prohlášení vysvětluje, jaké osobní údaje shromažďujeme prostřednictvím našeho kontaktního formuláře a při přihlašování k odběru novinek, a jak tyto údaje zpracováváme.

1. Shromažďované osobní údaje

Při použití našeho kontaktního formuláře můžete být požádáni o poskytnutí vašich osobních údajů, jako je jméno, e-mailová adresa, telefon a název firmy. Pokud se rozhodnete přihlásit k odběru našich novinek, požádáme o váš výslovný souhlas s použitím vaší e-mailové adresy pro tento účel.

2. Účel zpracování

Vaše údaje shromažďujeme za účelem:

  • Odpovídání na vaše dotazy zaslané prostřednictvím kontaktního formuláře.
  • Zasílání novinek a obchodních sdělení, pokud jste se rozhodli přihlásit k jejich odběru.

3. Souhlas s odběrem novinek

[] Ano, rád/a bych dostával/a novinky a aktualizace e-mailem.

Odběrem souhlasíte se zpracováním vaší e-mailové adresy a jména pro účely zasílání novinek. Odběr můžete kdykoli zrušit.

4. Příjemci údajů

Vaše osobní údaje nebudou sdíleny s třetími stranami bez vašeho výslovného souhlasu, kromě případů, kdy je to nezbytné pro poskytování našich služeb nebo pokud to vyžaduje zákon.

5. Doba uchování

Vaše osobní údaje budou uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely, pro které byly shromážděny, nebo dokud neodvoláte svůj souhlas.

6. Vaše práva

Máte právo požadovat přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, omezení zpracování, námitky proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Máte také právo kdykoli odvolat váš souhlas se zpracováním údajů. Pokud máte pocit, že zpracování vašich údajů porušuje GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu.

7. Kontakt

Pro více informací o zpracování vašich osobních údajů nebo pokud chcete uplatnit svá práva, prosím kontaktujte našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na info@tutysluzby.cz.

Kontaktujte nás

Máte zájem o naše služby?

Dejte nám o tom vědět.

Kontaktní formulář